Sekretesspolicy

För att förklara hur Immediate Momentum hanterar användarnas integritet har vi skapat en sekretesspolicy som innehåller all information du behöver känna till.

På Immediate Momentum-webbplatsen, som är tillgänglig från webbadressen till immediate-momentum-app.com, lägger vi hög prioritet på att upprätthålla sekretessen för våra användare. För att förklara hur Immediate Momentum hanterar användarnas integritet har vi skapat en sekretesspolicy där all information som du behöver känna till beskrivs på ett djupgående men enkelt sätt när det gäller de data som vi samlar in och hur vi använder dem.

I händelse av att du har några frågor, kommentarer eller anmärkningar om denna Integritetspolicy, är du välkommen att kontakta oss via kontaktsidan på Immediate Momentum-webbplatsen.

Följande sekretesspolicy gäller endast för de aktiviteter som vi utför online. Det gäller endast för våra webbplatsanvändare och den information de delar eller samlar in via Immediate Momentum-webbplatsen.

Samtycker till denna sekretesspolicy

Genom att använda Immediate Momentum-webbplatsen ger du nu ditt informerade samtycke till vår sekretesspolicy och samtycker till att följa dess villkor. Om du inte håller med föreslår vi att du slutar använda Immediate Momentum-webbplatsen från och med nu.

Definitioner

För att du ska förstå vilka villkor du godkänner har vi sammanställt en ordlista med de särskilda juridiska termer som används i hela det här dokumentet och som har att göra med dataskydd och hantering.

Vilken information samlar Immediate Momentum in?

När vi ber dig att lämna personuppgifter eller information kommer vi alltid att försöka att tydligt ange skälen till att du ombeds att lämna det just vid det tillfälle som du ombeds att göra det.

De personliga uppgifter som du ombeds att lämna och skälen till att du ombeds att lämna dem, kommer att klargöras för dig när vi ber dig att lämna dina personliga uppgifter.

Observera att även om Immediate Momentum är den personuppgiftsansvarige för den här webbplatsen, är det inte personuppgiftsbiträdet. Istället skickas dina uppgifter för behandling till en tredje part mäklare när du registrerar ett konto hos oss. Den mäklare som automatiskt tilldelas dig av vår plattform blir dataprocessor och har till uppgift att ta hand om och bearbeta dina data från den punkten.

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta din tilldelade mäklare.

Hur använder Immediate Momentum din information?

Från att göra det möjligt för oss att felfritt kommunicera med dig när du behöver det för att förbättra din upplevelse på webbplatsen drastiskt, det finns ett brett utbud av sätt som Immediate Momentum utnyttjar den information som du delar med oss. Här är några av de viktigaste sätten vi använder dina personuppgifter:

Användningen av cookies på Immediate Momentum

I likhet med nästan alla andra moderna webbplatser använder Immediate Momentum cookies. Detta är en form av online-teknik som lagrar data på de användare som besöker webbplatsen. Sedan använder vi dessa data för att skapa en förbättrad, anpassad onlineupplevelse för våra användare baserat på vad de tycker mest om och vill se mer av, samt vad de vill se mindre av.

Användarna har alltid möjlighet att välja bort cookies genom att inaktivera deras funktionalitet i inställningen av deras webbläsare. Att välja bort kan dock drastiskt minska upplevelsen av att använda vår webbplats och kan göra vissa delar av den otillgängliga för dig.

Se vår Cookiepolicy för mer information om vilka typer av cookies som används och deras syfte.

Tredje parter

På Immediate Momentum-webbplatsen kan vi visa hyperlänkar, länkar till dotterbolag eller annonser från relevanta webbplatser från tredje part. Det är viktigt att notera att denna Immediate Momentum Sekretesspolicy inte gäller för tredje parts annonsörer eller webbplatser som finns på vår webbplats.

Därför rekommenderar vi dig att läsa respektive sekretesspolicy för den aktuella tredje parten för mer specifik information om hur nämnda tredje parts webbplats fungerar och använder dina uppgifter. Deras Integritetspolicy kommer sannolikt att innehålla djupgående information om deras integritetspraxis och instruktioner om hur man väljer bort saker som cookies.

Lagra personuppgifter

Immediate Momentum lagrar inga av sina användares personuppgifter på sina servrar. Alla sådana uppgifter som samlas in skickas till en tredje part mäklare efter kontoregistrering. Mäklaren kan behålla och behandla dina uppgifter så länge som deras tjänster kräver, i enlighet med respektive företags integritetspolicy, GDPR och annan dataskyddslagstiftning som kan gälla.

Skydda användardata

På Immediate Momentum-webbplatsen används toppmoderna säkerhetsåtgärder för att säkerställa att de data som våra kunder delar med oss är säkra. Vi lämnar inte ut personlig information om våra kunder till obehöriga tredje parter.

Dessutom omfattas alla Immediate Momentum anställda av strikta sekretessavtal och kommer inte att dela din information. Vår arbetsprocess är organiserad på ett sätt som gör att dina Personuppgifter endast exponeras för det minsta antal personer som krävs för att utföra våra tjänster.

Observera att Immediate Momentum kan ta emot förfrågningar från tredje part om tillgång till dina Personuppgifter. Vi ska använda största möjliga försiktighet när vi undersöker giltigheten av sådana förfrågningar för att avgöra om Immediate Momentum är rättsligt skyldig att respektera begäran och dela dina uppgifter eller om dina dataskyddsrättigheter uppväger begäran om åtkomst.

Vi prioriterar våra användares integritet först och främst. Men om begäran är legitim och kommer från ett regeringsorgan eller en liknande myndighet, t.ex. domstol, polis osv., och vårt samarbete är obligatoriskt enligt lag, måste Immediate Momentum uppfylla sina rättsliga skyldigheter och uppfylla dem.

I båda fallen kommer vi att kontakta er för att informera er om alla sådana förfrågningar. Om delningen av dina uppgifter kräver ditt samtycke kommer vi att begära det i god tid innan vi delar några av dina personuppgifter.

Datadelning

Utöver de fall som beskrivs ovan kan ytterligare delning av Personuppgifter vara möjligt om det ska uppfylla vår verksamhets behov, särskilt de tekniska kraven för att driva en webbplats. Värdföretag och andra tredje parter som Immediate Momentum är beroende av för driften av sin webbplats kan rättsligt beviljas tillgång till vissa av dina uppgifter av tekniska skäl, förutsatt att dataskyddslagar kräver det.

Allt utbyte av personuppgifter kommer att ske i enlighet med GDPR och annan tillämplig integritetslagstiftning.

Allmänna dataskyddsrättigheter (GDPR)

Varje EU-medborgare på nätet ges tillgång till allmänna dataskyddsbestämmelser, ofta kallade GDPR. Dessa regler ger dig rättigheter till följande:

Dessutom har alla Immediate Momentum användare rätt att dra tillbaka sitt samtycke till vår insamling av sina uppgifter i situationer där sådan insamling är beroende av samtycke. Kunder kan också bestrida grunderna för datainsamling av berättigat intresse som vi har lagt fram om de anser att deras dataskyddsrättigheter uppväger de skäl Immediate Momentum har lagt fram för denna datainsamling.

Om du vill utöva någon av dina allmänna dataskyddsrättigheter (GDPR) är du välkommen att kontakta oss via kontaktsidan på Immediate Momentum-webbplatsen. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara dig snabbt. Men tänk på att det kan vara en långsammare svarstid under upptagna perioder av hög trafik.

Ändringar i denna policy

Denna sekretesspolicy, tillsammans med allt annat innehåll på Immediate Momentum, kan komma att ändras. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i allt vårt webbplatsinnehåll. De blir giltiga nästa gång du går in på den här webbplatsen.

Användaren ansvarar för att hålla sig à jour med de senaste versionerna av alla våra policyer. Den fortsatta användningen av vår webbplats kommer att tolkas som samtycke till alla ändringar som görs.