Zásady ochrany osobních údajů

Abychom vám vysvětlili, jak Immediate Momentum spravuje ochranu osobních údajů uživatelů, vytvořili jsme zásady ochrany osobních údajů, které podrobně popisují všechny informace, které potřebujete znát.

Na webu Immediate Momentum, který je přístupný z URL immediate-momentum-app.com, klademe vysokou prioritu na zachování soukromí našich uživatelů. Abychom vám vysvětlili, jak Immediate Momentum spravuje soukromí uživatelů, vytvořili jsme Zásady ochrany osobních údajů, které podrobně popisují všechny informace, které potřebujete znát, a to důkladně, ale jednoduše sledovatelným způsobem, pokud jde o data, která shromažďujeme, a způsoby, jakými je využíváme.

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo připomínky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím stránky s kontakty na webu Immediate Momentum.

Následující Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na činnosti, které provádíme online. Týká se pouze uživatelů našich webových stránek a informací, které sdílejí nebo shromažďují prostřednictvím webových stránek Immediate Momentum.

Souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Používáním webu Immediate Momentum nyní udělujete svůj informovaný souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s tím, že budete dodržovat jejich podmínky. Pokud s tím nesouhlasíte, doporučujeme Vám, abyste od tohoto okamžiku používání webu Immediate Momentum ukončili.

Definice

Abychom vám porozuměli, s jakými podmínkami souhlasíte, poskytli jsme glosář s konkrétními právními pojmy používanými v tomto dokumentu, které se týkají ochrany údajů a nakládání s nimi.

Jaké Informace Sbírá Immediate Momentum?

Kdykoli vás požádáme o poskytnutí osobních údajů nebo informací, vždy se budeme snažit jasně uvést důvody, proč jste požádáni o jejich poskytnutí v okamžiku, kdy jste o to požádáni.

Osobní údaje, které jste požádáni o poskytnutí, a důvody, proč jste požádáni o jejich poskytnutí, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů.

Uvědomte si, že i když je Immediate Momentum správcem dat pro tento web, není to zpracovatel dat. Místo toho jsou vaše údaje odeslány ke zpracování třetí straně makléřství, když u nás zaregistrujete účet. Zprostředkovatel automaticky přiřazený vaší platformou se stává Zpracovatelem dat a je pověřen kontrolou a zpracováním vašich dat od tohoto okamžiku.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na svého přiděleného zprostředkovatele.

Jak Immediate Momentum Použije Vaše Informace?

Od toho, že nám umožňují bezchybně komunikovat s vámi, když to potřebujete, až po drastické zlepšení vašich zážitků na webu, existuje široká škála způsobů, jak Immediate Momentum využívá informace, které s námi sdílíte. Zde jsou uvedeny některé z hlavních způsobů použití vašich osobních údajů:

Používání souborů cookies na čísle Immediate Momentum

Podobně jako téměř všechny ostatní moderní webové stránky, Immediate Momentum používá cookies. Jedná se o formu online technologie, která ukládá data o uživatelích, kteří navštíví webové stránky. Tyto údaje pak využíváme k vytvoření vylepšeného, přizpůsobeného online prostředí pro naše uživatele na základě toho, co si nejvíce užívají a čeho chtějí více vidět, a také toho, co chtějí vidět méně.

Uživatelé mají vždy možnost odhlásit se od používání souborů cookie tím, že zakážou jejich funkce v nastavení svých prohlížečů. Pokud se však rozhodnete pro odhlášení, může to výrazně snížit používání našich webových stránek a může to způsobit, že některé jejich části budou pro vás nepřístupné.

Další informace o typech použitých souborů cookie a jejich účelu naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Třetí strany

Na webových stránkách Immediate Momentum můžeme uvádět hypertextové odkazy, affiliate odkazy nebo reklamy z relevantních webových stránek třetích stran. Je důležité si uvědomit, že tyto Zásady ochrany osobních údajů Immediate Momentum se nevztahují na inzerenty nebo webové stránky třetích stran uvedené na našich stránkách.

Doporučujeme vám proto, abyste si přečetli příslušné zásady ochrany osobních údajů uvedené třetí strany, abyste získali konkrétnější informace o tom, jak tyto webové stránky třetí strany fungují a používají vaše údaje. Jejich Zásady ochrany osobních údajů budou pravděpodobně obsahovat podrobné informace o jejich postupech při ochraně osobních údajů a pokyny, jak se odhlásit od věcí, jako jsou soubory cookie.

Ukládání osobních údajů

Immediate Momentum neuchovává žádné osobní údaje svých uživatelů na svých serverech. Veškerá takto shromážděná data jsou po registraci účtu odeslána zprostředkovateli třetí strany. Zprostředkovatel může uchovávat a zpracovávat vaše údaje tak dlouho, jak vyžadují jeho služby, v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti, GDPR a dalšími platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení dat uživatele

Stránky Immediate Momentum využívají nejmodernějších bezpečnostních opatření, aby zajistily, že data, která s námi naši zákazníci sdílejí, jsou bezpečná. Osobní informace o našich zákaznících neprozrazujeme neoprávněným třetím stranám.

Kromě toho všech 122 zaměstnanců podléhá přísným smlouvám o mlčenlivosti a nebude vaše informace sdílet. Náš pracovní proces je organizován tak, aby vaše osobní údaje byly vystaveny pouze minimálnímu počtu lidí potřebnému pro plnění našich služeb.

Upozorňujeme, že služba Immediate Momentum může přijímat žádosti od třetích stran o přístup k vašim osobním údajům. Při zkoumání platnosti takových žádostí použijeme nejvyšší možnou opatrnost, abychom zjistili, zda je Immediate Momentum ze zákona povinen respektovat žádost a sdílet vaše údaje nebo zda vaše práva na ochranu údajů převažují nad žádostí o přístup.

Prioritou je především soukromí našich uživatelů. Pokud je však žádost oprávněná a pochází od vládního orgánu nebo podobného orgánu, jako je soud, policie atd., a naše spolupráce je podle zákona povinná, Immediate Momentum bude muset splnit své právní závazky a splnit je.

V každém případě se na vás obrátíme a budeme vás o těchto žádostech informovat. Pokud se sdílení Vašich údajů opírá o Váš souhlas, požádáme o něj včas před sdílením Vašich osobních údajů.

Sdílení dat

Kromě výše uvedených případů může být další sdílení osobních údajů možné, pokud má vyhovět potřebám naší firmy, zejména technickým požadavkům na provozování webové stránky. Hostitelským společnostem a dalším třetím stranám, na které se Immediate Momentum spoléhá při provozování svých stránek, může být z technických důvodů poskytnut zákonný přístup k některým vašim údajům za předpokladu, že to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů.

Veškeré sdílení osobních údajů bude prováděno v souladu s GDPR a dalšími platnými právními předpisy o ochraně soukromí.

Obecná práva na ochranu údajů (GDPR)

Každému občanu EU je umožněn přístup k obecným předpisům o ochraně údajů, často označovaným jako GDPR. Tato nařízení vám poskytují práva na následující:

Kromě toho má všech Immediate Momentum uživatelů právo odvolat svůj souhlas se sběrem svých údajů v situacích, kdy je takový sběr závislý na souhlasu. Zákazníci mohou také zpochybnit důvody pro sběr údajů z oprávněného zájmu, který jsme předložili, pokud se domnívají, že jejich práva na ochranu údajů převažují nad důvody, které pro uvedený sběr údajů předložila organizace Immediate Momentum.

V případě, že si přejete uplatnit některá ze svých obecných práv na ochranu osobních údajů (GDPR), můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktní stránky webu Immediate Momentum. Budeme se snažit, abychom vám co nejlépe odpověděli. Ale mějte na paměti, že může být pomalejší doba odezvy během rušných období vysokého provozu.

Změny této zásady

Tyto Zásady ochrany osobních údajů, spolu s jakýmkoli jiným obsahem na Immediate Momentum, podléhají změnám. Vyhrazujeme si právo provádět změny veškerého obsahu našich stránek bez předchozího upozornění. Stávají se platnými při příštím přístupu na tuto webovou stránku.

Uživatel je zodpovědný za to, že bude vždy aktuální a bude mít nejnovější verze všech našich zásad. Další používání našich webových stránek bude interpretováno jako souhlas se všemi provedenými změnami.